ทช.ปรับปรุงคันทางถนนสาย ปท.3024 เลียบคลอง 12 ปทุมฯ เสร็จแล้ว แก้ปัญหาทรุดตัว

News

ทช.ปรับปรุงคันทางถนนสาย ปท.3024 แยก ทล.305-เลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานีเสร็จแล้ว เผยตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรงไหล่ทางแก้ปัญหาถนนคันคลองชลประทานทรุดตัว

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ปรับปรุงคันทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3024 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-เลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก อำเภอธัญบุรี, หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้ว

ทช.ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 53.2 ล้านบาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนบาท) ดำเนินการปรับปรุงคันทางและผิวทางจราจรในบริเวณ กม.ที่ 14+550 ถึง 15+000 และ ช่วง กม.ที่ 16+330 ถึง 16+950 ด้วยวิธีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรงบริเวณไหล่ทางและปูแผ่นตาข่ายเสริมกำลังดินบริเวณผิวจราจร เพื่อกระจายน้ำหนักและลดแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะที่ส่งผลต่อเสาเข็มด้านข้าง จากนั้นจึงลงวัสดุรองพื้นทางและบริเวณชั้นพื้นทางตามมาตรฐานของกรมฯ พร้อมก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้ ถนนในโครงข่ายงานทางของ ทช.บางเส้นทางที่ก่อสร้างอยู่ตามแนวคันคลองชลประทานหรือริมตลิ่งของลำน้ำตามธรรมชาติ มักประสบปัญหาความเสียหายของผิวจราจรและคันทาง เนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำซึมลงสู่ชั้นดินทำให้ดินมีลักษณะอ่อนตัว อีกทั้งการลดระดับของน้ำอย่างรวดเร็วในฤดูแล้งยังทำให้คันทางตามแนวตลิ่งขาดแรงดันน้ำที่คอยพยุงชั้นดิน ส่งผลให้ความแข็งแรงของชั้นดินบริเวณดังกล่าวลดลงและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณเส้นทางจราจรตามมา ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้

ทั้งนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3024 เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ก่อสร้างเลียบตามแนวคลองซึ่งได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ทาง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคันทางเพื่อรักษาสภาพคันทางและเส้นทางการจราจรไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมในบริเวณอื่นๆ ป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business